Světelné zdroje

Uživatelský návod – žárovky

1. Připojte zakoupené světelné zdroje k napájení a zapněte nástěnné vypínače.

2. Zvolte jednu z možností zprovoznění:

a) Pokud vlastníte bránu NEO – spusťte aplikaci NEO a postupujte dle instrukcí
b) Pokud vlastníte dálkový ovladač NEO – zvolte skupinu pod kterou chcete světelný zdroj přiřadit a stiskněte příslušné číslo skupiny po dobu minimálně 3 vteřin. Na ovladači bliká kontrolka. Po úspěšném spárování světelného zdroje s dálkovým ovladačem začne světelný zdroj blikat.
c) Pokud vlastníte dálkový ovladač jiné značky (např. Philips HUE®) – stiskněte tlačítko ON po dobu minimálně 10 vteřin. Na ovladači bliká kontrolka. Po úspěšném spárování světelného zdroje s dálkovým ovladačem začne světelný zdroj blikat. Pro ověření kompatibility kontaktujte podporu
na www.immaxneo.eu

3. Pro vyresetování světelného zdroje do továrního nastavení zapněte a vypněte 5x po sobě příslušný vypínač. Pokud je reset úspěšný, světelný zdroj začne blikat a pak se rozsvítí na maximální úroveň.

Philips HUE® je ochranná známka společnosti Koninklijke Philips N.V.
Výrobce a dovozce – IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU