Příslušenství

Uživatelský návod – dálkové ovládání

CZ

Funkce

Popis

Dalkový ovladač

Provozní podmínky

1

Nastavení sítě a přidání světelného zdroje ke skupině

Touchlink lze použít k vytvoření nové sítě, pokud je ovladač v továrním nastavení a světelný zdroj podporuje ZigBee.

Stiskněte a podržte tlačítko zvolené skupiny (1,2 nebo 3) na více než 3 sekundy. Kontrolka LED bliká pomalu – 3krát.

1) Světelný zdroj je nový a vybalený

2) Ovladač a světelný zdroj (žárovka) musí být v těsné blízkosti – přibližně 10 cm.

2

Povolení připojení

Otevře sít pro připojení nového zařízení po dobu 180 vteřin.

Stiskněte tlačítko 1, 2, nebo 3

Ovladač se připojil k síti

3

Vyjmutí světelného zdroje ze skupiny

Světelný zdroj se vyjme ze skupiny “n”.

Stiskněte tlačítko požadované skupiny a potom podržte tlačítko “N” déle než 3 sekundy, dokud kontrolka LED bliká – 3krát.

1) Vyberte skupinu

2) Přemístěte zařízení do těsné blízkosti  (přibližně 10 cm) od ovladače

4

Factory reset

(dálková ovladač)

Resetováním uvedete ovladač do výchozího továrního nastavení.

Stiskněte a podržte tlačítko “W” 3 sekundy, poté stiskněte tlačítko “on / off”

5

Reset světelného zdroje pomocí ovladače

Pomocí ovladače vyresetujete světelný zdroj

Na ovladači stiskněte postupně tyto tlačítka. 1, +, 2, -, 3 a potom tlačítko N do té doby, že stětelný zdroj 2x problikne

1) Světelny zdroj musí být zapnutý

2) Ovladač nesmí být dále než 10 cm od světelného zdroje

6

Nastavení teploty barev

Snížení nebo zvýšení teploty barvy světla.

Stiskněte tlačítko “W”.

1) 2700K 3500K 4000K 6500K

7

Úroveň jasu

Snížení nebo zvýšení intenzity světla.

Stiskněte tlačítko “+” nebo “-“

8

ON/OFF

Rozsvítí nebo zhasne světlo.

Stiskněte tlačítko “ON / OFF”

9

Nastavení barev

Přejeďte prstem po liště barevného kruhu.

Světelný zdroj se rozsvítí ve zvolené barvě.

10

Volba skupiny

Zvolte skupinu se světlem, které chcete ovládat.

Stiskněte tlačítko “skupina n”.

Philips HUE® je ochranná známka společnosti Koninklijke Philips N.V.
Výrobce a dovozce – IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU