Často kladené otázky

1. Světlo Immax NEO  nereaguje na dálkové ovládání

Možné příčiny:

 • Světlo Immax NEO a dálkový ovladač nejsou řádně spárované. Spárujte dálkový ovladač se světlem dle návodu.
 • Zkontrolujte, zda v dálkovém ovladači jsou baterie, nebo zda jsou baterie nabité.
 • Vzdálenost mezi světlem Immax NEO a ovladačem je příliš veliká, nebo je příjem signálu zastíněn či omezen překážkami. Zkuste ovladač dát blíže k světlu Immax NEO.

2. Světlo Immax NEO nereaguje na ovladač, i když byly vyloučeny příčiny v bodě jedna

Možné příčiny:

 • Software chytré základny Immax NEO je v důsledku rychlého zadání mnoha příkazů přes ovladač zablokován. Odpojte světlo Immax NEO od napájení, znovu jej připojte k elektrické síti a vyresetujte jej. Potom zkuste znovu spárovat světlo s ovladačem.
 • Světlo Immax NEO, chytrá základna a ovladač nejsou přiřazeny do stejné wifi sítě. Přidejte dálkový ovladač to stejné sítě jakou používá chytrá základna.

3. Světlo Immax NEO po připojení k napájení nesvítí

Možné příčiny:

 • Zkontrolujte zapojení svítidla. Ujistěte se, že je světlo řádně připojeno k elektrické síti. Zkontrolujte pojistky v rozvaděči. Zkontrolujte zda není nástěnný vypínač v poloze Off.
 • Nepřipojujte světlo Immax NEO na stávající stmívače instalované v domácnosti.
 • Nepřipojujte světlo Immax NEO na stávající časové spínače či čidla pohybu instalované v dané síti. Časové spínače nastavte na více než 10 vteřin. Vyvarujete se tím nechtěného resetování svítidla (navrácení do továrního nastavení).

4. Jak vyresetovat dálková ovladač Immax NEO?

 • Stiskněte na ovladači tlačítko W na více než 3 vteřiny.  Poté stiskněte tlačítko On/Off. Ovladač by měl být uveden to továrního nastavení.

5. Jak vyresetovat světlo Immax NEO?

 • Pomocí ovladače Immax NEO: umístěte ovladač ke světelnému zdroji (do 30cm) poté postupně stiskněte tlačítka 1, +, 2, -, 3 a N. Světlo po uvedení do továrního nastavení začne blikat.
 • 5x zapnout a vypnout z elektrického proudu (nástěnným vypínačem). Interval mezi zapnutím a vypnutím by měl být cca 1-2 vteřiny. Po pátém zapnutí vydržte cca 10 vteřin, LED světlo by se mělo rozblikat.
  Nyní je světlo připravené k párování.

6. Jak vyresetovat světlo Immax NEO – šarže AO(Z0014)?

Platí pro svítidla šarže AO(Z0014) a novější.

 1. reset ovladače
  stisknout ON a OFF dokud nezačne dioda blikat – trvá cca 80s
 2. reset svítidla
  a) ON < 1s – OFF > 1s (OFF 2sec)
  b) ON < 1s – OFF > 1s (OFF 2sec)
  c) ON < 1s – OFF > 1s (OFF 2sec)
  d) ON < 1s – OFF > 1s (OFF 2sec)
  e) ON – svítidlo se přepne na teplou bílou a 2x ztlumí a rozsvítí, po třetím ztlumení se rozsvítí na 100%
  f) počkat 5s a OFF > 1s
  g) ON – svítidlo problikne a tím je potvrzen reset
 3. párování
  Na DO podržet ON dokud nezačne dioda rychle blikat, pak přiblížit co nejblíže ke kontroleru.
  Jakmile svítidlo problikne bylo navázáno spojení – NEMAČKAT na DO nic, dokud nepřestane blikat.